Kaupunginhallitus, kokous 17.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 481 Kaupunginjohtajan lomat, lomavuosi 2018

MliDno-2017-1321

Valmistelija

  • Sirpa Hyyryläinen, kaupunginjohtajan sihteeri, sirpa.hyyrylainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginjohtaja Timo Halosen vuosilomaoikeus lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2017-31.3.2018 on 38 päivää. Kaupunginhallituksen päätöksellä 11.6.2018 § 259 vuosilomasta on aiemmin vahvistettu 15 päivää. Myöhemmin vahvistettavaksi jäi 23 päivää.

Kaupunginjohtaja Halonen esittää vuosilomien vahvistamista seuraavasti:

  • 22.-28.10.2018 (pidetty 5 päivää)
  • 31.12.2018-6.1.2019 (4 päivää)
  • 25.2.-3.3.2019 (5 päivää)
  • 16.-17.5.2019 (2 päivää)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Aholainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, markku.aholainen@live.com

Kaupunginhallitus vahvistaa kaupunginjohtaja Timo Halosen vuosilomat seuraavasti:

  • 22.-28.10.2018 (pidetty 5 päivää)
  • 31.12.2018-6.1.2019 (4 päivää)
  • 25.2.-3.3.2019 (5 päivää)
  • 16.-17.5.2019 (2 päivää)

Lomavuoden 2018 vuosilomasta jää myöhemmin vahvistettavaksi 7 päivää.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Timo Halonen, Kunnan Taitoa Oy/palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat