Kaupunginhallitus, kokous 17.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 471 Kaupunginhallituksen vastine Itä-Suomen hallinto-oikeudelle valitukseen Essoten päätöksestä ostaa Etelä-Savon Työterveys Oy:n osakkeita

MliDno-2018-2408

Valmistelija

  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi
  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Essoten päätöksestä ostaa Etelä-Savon Työterveys Oy:n osakkeita valitettiin Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Itä-Suomen hallinto-oikeus on varannut Mikkelin kaupungille osakkeiden myyjänä mahdollisuuden antaa oma vastineensa asiassa. Vastineluonnos on päätöksen liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhalllitus päättää antaa liitteenä olevan vastineen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle asiassa 01747/17/2299.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat