Kaupunginhallitus, kokous 17.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 470 Kaupunginhallituksen lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle - Otavan Opiston johtokunnan puheenjohtajiston erottamista koskevasta päätöksestä tehty valitus

MliDno-2018-1684

Valmistelija

  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Jere Liikanen on jättänyt valituksen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Otavan Opiston johtokunnan puheenjohtajiston erottamista koskevasta kaupunginvaltuuston päätöksestä 8.10.2018, § 112.

Valtuuston päätös löytyy osoitteesta https://mikkeli.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginvaltuusto/Kokous_8102018/Tilapaisen_valiokunnan_selvitys_Otavan_O(14546)

Vastineluonnos on pykälän liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa päätöksen liitteenä olevan lausunnon Itä-Suomen hallinto-oikeudelle asiassa 0261/18/2299.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat