Kaupunginhallitus, kokous 17.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 477 Eron myöntäminen Niina Koposelle Haukivuoren aluejohtokunnan jäsenyydestä ja varapuheenjohtajan tehtävästä sekä uuden jäsenen valitseminen ja varapuheenjohtajan nimeäminen

MliDno-2017-1225

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Niina Koponen anoo eroa Haukivuoren aluejohtokunnan varapuheenjohtajuudesta henkilökohtaisten syiden vuoksi.

Haukivuoren aluejohtokunnan kokoonpano toimikaudella 2017-2021 on seuraava:

Varsinaiset jäsenet:

 1. Laukkanen Leo,​ kauppaneuvos,​ pj
 2. Saloviin Minna,​ FM
 3. Pöyhönen Mikko,​ kirvesmies
 4. Koponen Niina,​ tradenomi,​ vpj
 5. Naumanen Eveliina,​ diplomi-​insinööri
 6. Moilanen Pekka,​ kirvesmies
 7. Kantanen Seppo,​ paikallisvalvoja

Henkilökohtaiset varajäsenet:

 1. Valli Matti,​ hallituksen puheenjohtaja
 2. Juutila Minna,​ maaseutuyrittäjä
 3. Kohvakka Asko,​ eversti evp
 4. Patja Terhi,​ automaatioinsinööri
 5. Berndt Rauni,​ lääkäri
 6. Manninen Veli,​ metsäesimies
 7. Pentikäinen Petri,​ asemapäällikkö

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Niina Koposelle hänen pyytämänsä eron Haukivuoren aluejohtokunnan varapuheenjohtajan tehtävästä  ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se nimeää Haukivuoren aluejohtokunnalle uuden varapuheenjohtajan.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat