Kaupunginhallitus, kokous 17.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 479 Eron myöntäminen Niina Koposelle Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden ky:n valtuuston jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

MliDno-2017-1300

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän valtuuston jäsen Niina Koponen anoo eroa luottamustoimesta henkilökohtaisten syiden vuoksi.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän valtuustoon nimetyt toimikaudella 2017-2021 ovat seuraavat:

Varsinaiset jäsenet:

 1. Sirkka Härkönen,​ lähihoitaja,​ eläkeläinen
 2. Tapani Korhonen,​ kiinteistönhoitaja,​ eläkeläinen
 3. Niina Koponen,​ henkilöstöasiantuntija,​ tradenomi yamk
 4. Risto Rouhiainen,​ kauppatieteiden maisteri
 5. Eero Aho,​ palomestari,​ insinööri
 6. Eija Peura,​ opettaja,​ TM
 7. Tiia Rautio,​ SOTE-​palveluasiantuntija
 8. Raimo Heinänen,​ yrittäjä

Henkilökohtaiset varajäsenet:

 1. Ulla Leskinen,​ myyjä
 2. Hannu Tullinen,​ parkettimallienvalmistaja
 3. Outi Kauria,​ varatuomari,​ mökkiyrittäjä
 4. Heino Lipsanen,​ aluejohtaja,​ liikuntaneuvos
 5. Juha Vuori,​ eläkeläinen,​ vanhempi konstaapeli
 6. Elina Hölttä,​ YTM,​ KTM,​ yrittäjä
 7. Riitta Lappi
 8. Anne Korhola,​ myyjä

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se myöntää Niina Koposelle hänen pyytämänsä eron Etelä-​Savon sosiaali-​ ja terveyspalveluiden kuntayhtymän valtuuston jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat