Kaupunginhallitus, kokous 17.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 480 Eron myöntäminen Maija-Liisa Paanaselle Anttolan aluejohtokunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä sekä uuden jäsenen valitseminen ja puheenjohtajan nimeäminen

MliDno-2017-1224

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Maija-Liisa paananen anoo 10.12.2018 saapuneella kirjeellään eroa Anttolan aluejohtokunnan jäsenyydestä 1.1.2019 alkaen henkilökohtaisiin syihin vedoten.

Anttolan aluejohtokunnan kokoonpano toimikaudella 2017-2021 on seuraava:

Varsinaiset jäsenet:

 1. Kauppi Sirpa
 2. Kiljunen Matti,​ vpj
 3. Korhonen Jaakko
 4. Leinonen Lotta
 5. Paananen Maija-​Liisa,​ pj
 6. Parkkinen Timo
 7. Salonranta Suvi

Henkilökohtaiset varajäsenet:

 1. Romo Eeva
 2. Himanen Aija
 3. Hämäläinen Reijo
 4. Noponen Petri
 5. Korhonen Tapani
 6. Hyyryläinen Minna
 7. Noponen Katriina

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Maija-Liisa Paanaselle hänen pyytämänsä eron Anttolan aluejohtokunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä sekä valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se nimeää Anttolan aluejohtokunnalle uuden puheenjohtajan.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat