Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 510 Ympäristöterveydenhuollon selvittäminen osana SOTE-uudistusta

MliDno-2019-2283

Valmistelija

  • Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Pääministeri Rinteen hallitusohjelmassa on todettu, että ympäristöterveydenhuollon järjestäminen osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta selvitetään. Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt lyhyen kyselyn ympäristöterveydenhuollon yksiköihin ja muille tahoille mutta kyselyä ei ole lähetty kuntiin. Tästä syystä Kuntaliitto on lähettänyt kunnille kyselyn, jossa kartoitetaan kunnan näkemystä ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä.

Erittäin tiukan aikataulun vuoksi kyselyyn on jouduttu vastaamaan virkamiesvalmistelun pohjalta. Mikkelin kaupungin vastauksessa todetaan, että ympäristöterveydenhuolto tulisi ensisijaisesti järjestää maakunnissa osana sote ja/tai pelastustoimen rakenteita. Annettu virkamiesvastaus on liitteenä. Vastauksessa on myös perusteltu kaupungin näkemystä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat