Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 530 Konserniyhtiöiden kuuleminen 2020

MliDno-2019-41

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiia Tamlander, taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Konserni- ja elinvoimajaosto kutsuu vuosittain Mikkelin kaupungin tytäryhtiöiden johtoa kuultavaksi kokouksiinsa. Hallintosäännön 28 § mukaan konserni- ja elinvoimajaoston tehtävänä on seurata ja arvioida yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tehdä niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle. Lisäksi jaoston tehtävänä on raportoida kaupunginhallitukselle yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvioida tulevaa kehitystä ja riskejä talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.

Kuluvalla valtuustokaudella konserniyhtiöiden kuulemiset on järjestetty konserni- ja elinvoimajaoston normaalien kokousaikataulujen puitteissa kokousten yhteydessä. Vuonna 2019 kaupunginhallituksen jäsenet päätettiin kutsua mukaan konserniyhtiöiden vierailuihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että tiedonkulun parantamiseksi ja yhteistyön syventämiseksi konserniyhtiöiden kuulemiset järjestettäisiin jatkossa jaoston ja kaupunginhallituksen yhteisinä, kokouksista erillisinä tilaisuuksina. Kuulemisten järjestämisvastuu säilyisi konserni- ja elinvoimajaostolla, ja kaupunginhallituksen jäsenillä (varajäsenillä, kun varsinainen jäsen estynyt) olisi osallistumisoikeus näihin tilaisuuksiin.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Konserni- ja elinvoimajaosto kutsuu vuosittain Mikkelin kaupungin tytäryhtiöiden johtoa kuultavaksi kokouksiinsa. Hallintosäännön 28 § mukaan konserni- ja elinvoimajaoston tehtävänä on seurata ja arvioida yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tehdä niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle. Lisäksi jaoston tehtävänä on raportoida kaupunginhallitukselle yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvioida tulevaa kehitystä ja riskejä talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.

Kuluvalla valtuustokaudella konserniyhtiöiden kuulemiset on järjestetty konserni- ja elinvoimajaoston normaalien kokousaikataulujen puitteissa kokousten yhteydessä. Vuonna 2019 kaupunginhallituksen jäsenet päätettiin kutsua mukaan konserniyhtiöiden vierailuihin.

Konserni- ja elinvoimajaosto on päättänyt 10.12.2019 § 116 esittää kaupunginhallitukselle, että tiedonkulun parantamiseksi ja yhteistyön syventämiseksi konserniyhtiöiden kuulemiset järjestettäisiin jatkossa jaoston ja kaupunginhallituksen yhteisinä tilaisuuksina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy konserniyhtiöiden kuulemisen järjestämisen v. 2020 alkaen kaupunginhallituksen ja konserni- ja elinvoimajaoston yhteisinä, kokouksista erillisinä tilaisuuksina.

Kuulemisten järjestämisvastuu säilyy konserni- ja elinvoimajaostolla, ja kaupunginhallituksen jäsenillä (varajäsenillä, kun varsinainen jäsen estynyt) on osallistumisoikeus näihin tilaisuuksiin.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell esitti, että jatketaan nykyisellä mallilla. Nykyisessä mallissa on vähemmän kokouspäiviä, kuin esitetyssä uudessa mallissa. Koska kukaan ei kannattanut Strengellin esitystä, se raukesi.

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Tiedoksi

Johtoryhmä, konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat