Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 506 Konserniohjeen antaminen Mikko Oy, Raviradantie 8-10

MliDno-2019-2347

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon ammattiopisto on ilmoittanut vapauttavansa osan tiloista osoitteessa Raviradantie 8-10, Mikkeli. Kaupunginvaltuusto on päättänyt 9.12.2019 talousarviossa investointiohjelmasta, jonka yhteydessä päätettiin aluekoulujen investointien aloittamisen määrärahojen suuruudesta vuodelle 2020. Tämä käynnistää koulurakentamisen investointiohjelman mukaisissa kohteissa. Kaupungilla ei ole ratkaisuun perustuen käyttöä Etelä-Savon ammattiopistolta vapautuville tiloille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus antaa Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:lle luvan jatkovuokrata Etelä-Savon ammattiopistolta vapautuvia tiloja osoitteessa Raviradantie 8-10.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Armi Salo-Oksa (Mikkelin Toimintakeskus ry:n hallituksen jäsen) ja Jarno Strengell (Esedu Oy:n pääluottamusmies) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Merkitään, että kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Satu Taavitsainen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat