Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 502 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 • Markkinaoikeus
  - Jalon Rakentajat Oy ja Oy Polarhall Scandinavia Ab ovat peruneet valituksensa markkinaoikeudelle koskien Kalevankankaan jalkapallohallin urakkatarjouksen hyväksymistä.
   
 • Etelä-Savon maakuntaliitto
  - hallituksen pöytäkirja 18.11.2019
  - maakuntavaltuuston pöytäkirja 19.11.2019
   
 • Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä
  - yhtymävaltuuston pöytäkirja 27.11.2019
   
 • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
  - valtuuston pöytäkirja 4.12.2019

   

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat