Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 513 Hakemus perillisittä kuolleen henkilön kuolinpesän omaisuudesta

MliDno-2019-1948

Valmistelija

  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Valtiokonttori on ilmoittanut Mikkelin kaupungillle mahdollisuudesta hakea perillisittä kuolleen henkilön kuolinpesän omaisuutta kaupungille. Varojen käyttötarkoituksen tulee olla sosiaalinen tai kulttuurinen. Kyseisen kuolinpesän nettovarojen määrä on noin 100 000 euroa. Varoja esitetään haettavaksi Mikkelin kaupungin alueella sijaitsevien, museokäytössä olevien rakennuskohteiden (esim. Pien-Toijola, Kivisakasti, Nikkisen Torppa ja Harjukosken mylly), kunnostamiseen. Valtiokonttori suosittelee, että varojen käyttötarkoitus tulee hakemuksessa määritellä riittävän yleisellä tasolla - tästä johtuen ei ole suositeltavaa, että hakemus kohdistettaisiin vain yhteen kohteeseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää hakea perillisittä kuolleen henkilön kuolinpesän omaisuutta käytettäväksi Mikkelin kaupungin alueella sijaitsevien, museokäytössä olevien historiallisten rakennuskohteiden kunnostamiseen ja korjaamiseen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat