Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 504 Graniittitalon realisointi

MliDno-2019-2344

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin omistama Graniittitalo osoitteessa Ristimäenkatu 5 (kiinteistötunnus 491-4-1-211) on ollut vailla käyttöä sen jälkeen, kun taidemuseo siirtyi talosta uusiin määräaikaisiin näyttelytiloihin Akselin kauppakeskukseen. Graniittitalo ei ole nykykunnossaan museokäyttöön soveltuva.Taidemuseota ei ole järkevää sijoittaa Graniittitaloon, eikä kaupungilla ole talolle muutakaan omaa käyttöä. On perusteltua laittaa Graniittitalo myytävien kohteiden listalle.

Graniittitalo on kohteena tavanomaisesta poikkeava ja voisi kiinnostaa asuntorakentamisen lisäksi myös muunlaisia toimijoita. Graniittitalon tontin asemakaavan mukainen käyttötarkoitus on yleisten rakennusten korttelialue. Asemakaava tulee muuttaa keskustatoimintojen korttelialueeksi.

Graniittitalon arvosta on teetetty kaksi kiinteistöarviota, joiden perusteella talon arvo on vajaat kaksi miljoonaa euroa. Talo olisi perusteltua asettaa myyntiin tarjouskilpailulla, johon liittyisi pohjahinta. Pohjahinta ja tarjouskilpailun muut mahdolliset ehdot tulee päättää erikseen.

Kiinteistöarviot ovat nähtävillä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa luvan valmistella Graniittitalon myyntiä tarjouskilpailulla, ja valtuuttaa teknisen johtajan päättämään tarjouskilpailun tarkemmat ehdot.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jukka Pöyry esitti, ettei kaupunginhallitus anna lupaa tai valtuutusta Graniittitalon myymiseen tai myymisen valmisteluun. Koska kukaan ei kannattanut Pöyryn esitystä, se raukesi.

Lisäksi keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään siten, että sen loppuun lisätään: ..sekä allekirjoittamaan kohteen myyntiä koskevan välitystoimeksiannon.

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko esittelijän täydennetty esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Merkitään, että Jukka Pöyry jätti päätökseen eriävän mielipiteen, joka liitetään pöytäkirjaan. Liite 1.

Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelä selosti asiaa kaupunginhallitukselle.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat