Kaupunginhallitus, kokous 13.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Ylitys- ja alitusoikeudet vuodelta 2016

MliDno-2017-614

Kuvaus

Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota (KuntaL 110 §). Talousarvio on sitova ohje kunnan talouden hoitamisesta.

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Varainhoitovuoden aikana talousarvioon tehtävät muutokset käsitellään määrärahamuutoksina. Varainhoitovuoden päätyttyä talousarvion määrärahan ylitys menojen ja alitus tuloarvioiden kohdalla on hyväksytettävä ennen tilinpäätöksen hyväksymistä.

Muutokset (menojen ylitysoikeudet ja tulojen alitusoikeudet) vuoden 2016 talousarvioon:

Käyttötalous

Konsernipalveluiden tulot alittuivat 0,655 milj. euroa. Vuoden 2016 talousarvion toimintatuotot sisälsivät koko kaupungille asetetun tuottotavoitteen 1,0 milj. euroa.

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan tulot alittuivat 0,020 milj. euroa kunnilta saatujen yhteistoimintakorvausten jäätyä alle talousarvion.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan tulot alittuivat 0,051 milj. euroa. Osa päätetyistä hinnankorotuksista astui voimaan syksyllä, lisäksi tulokertymään vaikuttanut Naisvuoren uimahallin remontti aloitettiin kesällä.

Maaseutu- ja tielautakunnan tulot alittuivat 0,35 milj. euroa lokakuun seurannan yhteydessä hyväksytyn tulojen alituksen jälkeen. Tulojen alitus johtuu maatalouslomituksen vähenemisestä.

Tuloslaskelmaosa

Verotulot alittuivat 1,368 milj. euroa loppuvuoden tasauksista johtuen.

Valtionosuudet alittuivat 0,624 milj. euroa Otavan Opiston lukiokoulutuksen opiskelijamäärien tarkistuksen johdosta.

Investointiosa

Kunta ERP toiminnanohjausjärjestelmään tehdyn päivityksen yhteydessä ostetut lisenssit kirjattiin investointiosaan. Ko. hankinnan osalta investointimäärärahat (menot) ylittyivät 0,042 milj. euroa.

Rakennusten hankintaan osoitetut määrärahat ylittyivät 0,3 milj. euroa vanhan kasarmialueen kaupoista johtuen. Rakennusten myyntitulot alittuivat 0,185 milj. euroa.

Tilakeskuksen rakennusinvestointeja koskevat tulot alittuivat 0,095 milj. euroa.

Sivistystoimen kone- ja kalustohankinnat ylittyivät 0,014 milj. euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion 2016 menoihin ylitysoikeuden ja tuloihin alitusoikeuden:

 • Konsernipalveluiden tulojen alitus 0,655 milj. euroa,
 • Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan tulojen alitus 0,020 milj. euroa,
 • Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan tulojen alitus 0,051 milj. euroa,
 • Maaseutu- ja tielautakunnan tulojen alitus 0,35 milj. euroa,
 • Verotulojen alitus 1,368 milj. euroa,
 • Valtionosuuksien alitus 0,624 milj. euroa,
 • Investoinnit KuntaERP menojen ylitys 0,042 milj. euroa,
 • Investoinnit Rakennusten hankinta menojen ylitys 0,3 milj. euroa,
 • Tilakeskuksen investointitulojen alitus 0,095 milj. euroa,
 • Investoinnit Koneet ja kalusto, Sivistystoimi menojen ylitys 0,014 milj. euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Käsitellyt asiat