Kaupunginhallitus, kokous 13.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Vesiosuuskunta Majavan lainatakaus (lisäpykälä)

MliDno-2017-490

Valmistelija

 • Jari Laitinen, taloussuunnittelupäällikkö, jari.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vesiosuuskunta Majava on 19.1.1998 rekisteröity osuuskunta, jolla on Mikkelin ja Pieksämäen kaupunkien alueella sijaitsevalla toiminta-alueellaan kiinteistöjä palveleva vesi- ja viemäriverkosto. Osuuskunnalla on yhteensä 378 jäsentä.

Vesiosuuskunta Majava toteutti vuonna 2014 Haukivuorella Tervalahden alueen viemäröinnin. Tervalahti kuuluu vesiosuuskunnan samaan osa-alueeseen kuin Haukivuoren keskustaajaman luoteispuolella sijaitseva Kurkisensaari, johon nyt on suunniteltu viemäriverkostoa. Alueelle on rakennettu vesijohtoverkosto vuonna 2002 vesiosuuskunta Majavan toimesta. Hankkeen yhteydessä rakennetaan pääasiassa viemärilinjastoa noin 19,0 km jo olemassa olevan vesijohdon viereen. Osalle liittyjistä kytketään samalla liitos puhdasvesiputkeen. Liittyjiksi on tähän mennessä ilmoittautunut 51 kiinteistöä.

Hankkeen kustannusarvio on 850.000 euroa (alv 0%) ja sen rahoittaminen on suunniteltu tapahtuvaksi osakkaiden liittymismaksuilla (10%), avustuksilla (50%) sekä Mikkelin kaupungin takaamalla lainalla (40%). Osuuskunta hakee rakentamista varten lainaa 450.000 euroa, koska avustusten maksatus ja arvonlisäverojen palautus tapahtuu jälkijättöisesti. Vesiosuuskunta Majava on kilpailuttanut rakentamisaikaisen lainan ja rahoituslaitokseksi on valittu Suur- Savon Osuuspankki.

Vesiosuuskunta Majava hakee Mikkelin kaupungin omavelkaista takausta Suur-Savon Osuuspankista otettavalle pankkilainalle:

 • luoton määrä 450.000 euroa
 • laina- aika 15 vuotta, lyhennysvapaa 1 v
 • viitekorko euribor 12 kk
 • marginaali 0,95 %, pankilla oikeus tarkistaa marginaali 3 v kuluttua
 • tasalyhennys, koronmaksu puolivuosittain
 • toimitusmaksu 2.000 euroa

Vesiosuuskunta on saanut hankkeelle avustusta Etelä- Savon ELY- keskukselta ja Mikkelin kaupungilta. Maaseutu- ja tielautakunta on myöntänyt 3.11.2016 § 79 vesiosuuskunnalle avustusta 212.500 euroa Kurkisensaaren vesi- viemärijohtolinjojen rakentamiseen, kuitenkin enintään 25 % hyväksyttävistä kustannuksista. Hankkeen toteuttamiseksi on perusteltua ja johdonmukaista antaa kaupungin takaus lainalle.

Kaupunki on aiemmin myöntänyt omavelkaisen takauksen Vesiosuuskunta Majavalle Tervalahden alueen viemäriverkoston rakentamista varten (KV 27.1.2014, §  13).  Kaupungin jäljellä oleva takausvastuu Vesiosuuskunta Majavan osalta 31.12.2016 oli 514.320 euroa.

Kokouksessa on nähtävillä:

 • Mikkelin kaupungin maaseutu- ja tielautakunta avustuspäätös 3.11.2016
 • Vesiosuuskunta Majavan ylimääräinen kokous pöytäkirja 31.10.2016
 • Vesiosuuskunta Majavan hallituksen kokous pöytäkirja 8.3.2017
 • Vesiosuuskunta Majavan takaushakemus 9.3.2017
 • lainatarjouspyyntö ja saadut rahoitustarjoukset (Suur- Savon Osuuspankki, Suomenniemen Säästöpankki, Nordea)
 • Vesiosuuskunta Majavan tasekirja 31.12.2015

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Vesiosuuskunta Majavalle Suur- Savon Osuuspankilta edellä selostetuin lainaehdoin otettavalle enintään 450.000 euron lainalle omavelkaisen takauksen ja päättää, että takauksen antamisesta peritään 1,0 %:n suuruinen takausprovisio vuosittain jäljellä olevasta lainan määrästä.

Takauksen toimeenpanossa ja valvonnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston 15.6.2009 § 109 päättämiä periaatteita sekä EU:n virallisessa lehdessä julkaistussa komission tiedonannossa mainittuja periaatteita valtiontuista takauksina, joita sovelletaan myös kuntien antamiin takauksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Käsitellyt asiat