Kaupunginhallitus, kokous 13.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Otto-oikeus/lautakuntien/Viranhaltijoiden päätökset

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:

  • Anttolan aluejohtokunta 21.2.2017
  • Kasvatus- ja opetuslautakunta 23.2.2017
  • Haukivuoren aluejohtokunta 23.2.2017
  • Tekninen lautakunta 28.2.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseen 23.2.2017 § 19.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän muutettu esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.


Käsitellyt asiat