Kaupunginhallitus, kokous 13.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Kaupunginhallituksen lausuntopyyntö Kirjanpitolautakunnan kuntajaostolle

MliDno-2017-261

Valmistelija

  • Jari Laitinen, taloussuunnittelupäällikkö, jari.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Vesilaitos on muutettu kunnalliseksi liikelaitokseksi 1.1.1994 lukien. Käyttöomaisuuden arvot on määritetty muutosvaiheessa uudelleen. Kirjanpitolautakunnan kuntajaostolta pyydetään liitteen mukaisesti lausuntoa Mikkelin Vesilaitoksen käyttöomaisuuteen vuonna 1994 tehtyä arvonmääritystä ja siihen liittyvää Mikkelin Vesiliikelaitoksen nykyisen kirjanpidon ja erillistilinpäätöksen oikeellisuutta koskien.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää pyytää Kirjanpitolautakunnan kuntajaostolta lausuntoa liitetiedostojen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut, tilintarkastaja, Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto

Käsitellyt asiat