Kaupunginhallitus, kokous 13.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Kaupunginhallituksen lausunto Itä-Suomen aluehallintovirastolle koskien Rahulan koulun lakkauttamiskäsittelyä

MliDno-2016-480

Valmistelija

  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Rahulan koulun neuvottelukunnan varapuheenjohtaja Mikko Kankainen on lähtettänyt Itä-Suomen aluehallintovirastolle kantelun Rahulan koulun lakkauttamiskäsittelystä. Itä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Mikkelin kaupunginhallitusta toimittamaan lausunnon sekä selvityksen sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkiseltä ja kaupunginjohtaja Timo Haloselta.

Lausunto ja selvitykset pyydetään toimittamaan aluehallintovirastolle saadun jatkoajan puitteissa 14.3.2017 mennessä.

Kaupunginhallitus on perehtynyt asiassa tehtyyn kanteluun sekä Virpi Siekkisen ja Timo Halosen tekemään selvitykseen. Kaupunginhallitus katsoo menettelyn kyseisessä Rahulan koulua koskevassa asiassa olleen asianmukaista ja viittaa lausuntonaan Virpi Siekkisen ja Timo Halosen laatimaan selvitykseen ja yhtyy sen perusteluihin.

Liitteenä on sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkisen ja kaupunginjohtaja Timo Halosen antama yhteinen selvitys koskien Rahulan koulun lakkauttamiskäsittelyä. Siekkisen ja Halosen selvityksen liitteet (liite 1 Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys 2013, liite 2 Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys 2015, liite 3 Lapsivaikutusten arviointi kuntapäätöksissä/Rahulan koulun yhdistäminen Sairilan kouluun, liite 4 Sähköposti Timo Talo 15.12.2016, liite 5 Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys vuodelta 2013 ja sen päivitys vuonna 2015, esitetty materiaali kuulemistilaisuudessa 23.2.2016 Rahulan koulussa ja liite 6 Muistio 21.9.2016, Yhteisneuvottelu Mikkelin kaupungin ja Juvan kunnan sivistystoimen kesken) on nähtävillä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seija Kuikka, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, seija.kuikka@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus toteaa menettelyn kyseisessä Rahulan koulua koskevassa asiassa olleen asianmukaista ja viittaa lausuntonaan Virpi Siekkisen ja Timo Halosen laatimaan selvitykseen ja yhtyy sen perusteluihin.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Timo Halonen ja Virpi Siekkinen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Tiedoksi

Itä-Suomen aluehallintovirasto, Virpi Siekkinen ja Timo Halonen

Käsitellyt asiat