Kaupunginhallitus, kokous 12.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 325 Valtuustoaloite karavaanareiden houkuttelemiseksi Mikkeliin

MliDno-2015-2003

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Markku Turkia esitti 28.9.2015 SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:

"Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä pitää tärkeänä nostaa Mikkelin imagoa ja vetovoimaa matkailukaupunkina. Viitostien liikennevirta on keskimäärin 10 000 autoa vuorokaudessa ja niiden matkustajat tulee houkutella poikkeamaan Mikkelissä. Kesäaikaan liikkeellä on paljon karavaanareita, jotka ovat läpikulkumatkalla ja haluaisivat tulla kaupunkiin, mutta ajoneuvoyhdistelmällä tai isolla autolla on vaikea keskustassa löytää parkkipaikkaa.

Mikkelin sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että kaupunki järjestää kesäkaudeksi karavaanareille parkin keskustasta, esimerkiksi Mikkelin sataman kävelysillan vierestä. Esitämme myös, että annetaan karavaanareille mahdollisuus korvausta vastaan hyödyntää veneilijöiden huoltopisteitä, mikä mahdollistaisi myös sen, että tilapäisesti voisi sallia 1-2 yön yöpymisen parkissa.

Uskomme, että karavaaniparkki kesäaikaan on kaikkien etua palveleva ja hyväksi Mikkelin vetovoimalle ja matkailuimagolle. Lisäksi parkki on tarpeen liikenneturvallisuuden kannalta, kun karavaaniyhdistelmien tai isojen matkailuautojen ei tarvitse liikkua keskustan ruuhkassa. Esitämme myös, että kaupunki ryhtyy suunnittelemaan, mistä Mikkelistä löytyisi sopiva alue karavaanareiden isoja kesätapahtumia varten.

Mikkelissä 28.9.2015

Satu Taavitsainen
Raine Lehkonen
Marianne Huoponen
Leena Teittinen
Arto Seppälä
Teijo Ylönen
Markku Lahikainen
Heikki Pyrhönen
Hannu Tullinen
Jorma Harmoinen
Kalle Nieminen
Markku Aholainen
Markku Turkia
Petri Tikkanen
Jaana Vartiainen
Osmo Ukkonen
Tapani Korhonen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen toimen valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään tammikuussa 2016.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tekninen toimi / Jouni Riihelä