Kaupunginhallitus, kokous 12.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 323 Työnantajan edustajien nimeäminen työsuojelutoimikuntaan

MliDno-2015-308

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus 2.2.2015 § 54

Valmistelija: työsuojelupäällikkö Heidi Lepistö p. 0447942072

Laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 2006/44, 39§ 1-2 momentissa todetaan seuraavaa:

Työnantaja nimeää työsuojelutoimikuntaan sellaisen edustajansa, jonka tehtäviin toimikunnassa käsiteltävien asioiden valmistelu kuuluu. Työsuojelutoimikunnan puheenjohtajana toimii työnantaja tai hänen edustaja taikka toimikunnan keskuudestaan valitsema henkilö. Kaupunginhallitus on toimikaudelle 2013 - 2014 nimennyt työnantajan edustajaksi ja samalla nimennyt työsuojelutoimikunnan puheenjohtajaksi Juha Vuoren, ja hänen varaedustajakseen Raine Lehkosen.

Henkilöstöpalvelut esittää, että kaupunginhallitus nimeää nykyisen kaupunginhallituksen toimikaudelle 2015-2016 kaksi työnantajan edustajaa. Alustavien keskustelujen perusteella ehdotamme, että toinen työnantajan edustaja nimetään kaupunginhallituksesta ja toinen kaupungin johtoryhmästä. 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus nimeää nykyisen kaupunginhallituksen toimikaudelle 2015 - 2016 kaksi työnantajan edustajaa Mikkelin kaupungin työsuojelutoimikuntaan ja nimeää heistä toisen työsuojelutoimikunnan puheenjohtajaksi.

Päätös: Kaupunginhallitus:

Kaupunginhallitus nimesi edustajaksi ja puheenjohtajaksi Juha Vuoren ja hänen varaedustajakseen Raine Lehkosen. Johtoryhmä nimeää oman edustajansa.

Tiedoksi: nimetyt työnantajan edustajat, henkilöstöpalvelut
______________________
Kaupunginhallitus 9.3.2015
Kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen asiasta käytyjen keskustelujen perusteella ja todettu, että työsuojelutoimikunnassa tulisi olla kolme työnantajan edustajaa, kaksi kaupunginhallituksen edustajaa ja yksi johtoryhmän edustaja. Johtoryhmä on nimennyt edustajakseen sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkisen.
 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Mikander, kaupunginjohtaja, kimmo.mikander@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus nimeää nykyisen kaupunginhallituksen toimikaudelle 2015 - 2016  työnantajan edustajaksi työsuojelutoimikuntaan myös Raine Lehkosen aiemmin nimetyn puheenjohtajan Juha Vuoren lisäksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 2006/44, 39§ 1-2 momentissa todetaan seuraavaa:

Työnantaja nimeää työsuojelutoimikuntaan sellaisen edustajansa, jonka tehtäviin toimikunnassa käsiteltävien asioiden valmistelu kuuluu. Työsuojelutoimikunnan puheenjohtajana toimii työnantaja tai hänen edustaja taikka toimikunnan keskuudestaan valitsema henkilö.

Mikkelin kaupunki työnantajana ja työntekijäjärjestöt ovat paikallisesti neuvotelleet työsuojelutoimikunnan kausien 2014 - 2017 kokoonpanoksi viisi vaaleilla valittua henkilöstön edustajaa, kaksi työnantajan edustajaa sekä valitut työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelupäällikkö.

Kaupunginhallitus kokouksessaan 2.2.2015 on toimikaudelle 2015 - 2016 nimennyt työnantajan edustajaksi ja samalla nimennyt työsuojelutoimikunnan puheenjohtajaksi Juha Vuoren, ja hänen varaedustajakseen Raine Lehkosen sekä antanut kaupungin johtoryhmälle tehtäväksi valita keskuudestaan toinen työnantajan edustaja.

Kaupunginhallitus teki 9.3.2015 uuden päätöksen työnantajan edustajista työsuojelutoimikuntaan ja nimesi aiemmin nimetyn puheenjohtaja Juha Vuoren ja johtoryhmästä nimetyn Virpi Siekkisen lisäksi työnantajan edustajaksi Raine Lehkosen. Työsuojelutoimikunnan kokoonpano ei ole 9.3.2015 tehdyn päätöksen jälkeen paikallisen sopimuksen mukainen, eikä henkilöstöjärjestöjen mukaan paikallista sopimusta ole syytä avata uudella neuvottelulla.

Henkilöstöpalvelut esittää, että kaupunginhallitus nimeää nykyisen kaupunginhallituksen toimikaudelle 2015 – 2016 työnantajan edustajat siten, että kokoonpano vastaa paikallista sopimusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus nimeää nykyisen kaupunginhallituksen toimikaudelle 2015 - 2016 työnantajan edustajat työsuojelutoimikuntaan.

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi työnantajan edustajiksi työsuojelutoimikuntaan toimikaudelle 2015 - 2016 Juha Vuoren ja hänen varajäseneksi Raine Lehkosen ja toiseksi työnantajan edustajaksi nimettiin sivistystoimen johtaja Virpi Siekkisen.

Tiedoksi

Nimetyt edustajat, henkilöstöpalvelut/Heidi Lepistö