Kaupunginhallitus, kokous 12.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 320 Tilakeskuksen esitys liiketilojen vuokrien tarkistamiseksi 1.1.2016

MliDno-2015-1855

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja, riitta.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Teollisuus- ja liiketilojen vuokrien, joita ei ole sidottu indeksiin, vuokrankorotus sopimusehtojen mukaan pääsääntöisesti tammikuun 1. päivästä lukien on sidottu kaupunginhallituksen päätökseen.

Vuonna 2015 vuokrankorotus on ollut 2,5 %.

Mikkelin kaupungin tilakeskuksen ulosvuokraamia teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistotiloja on noin 400 kpl. Keskeisenä vuokran suuruutta määräävänä tekijänä ovat tiloihin kohdistuva kysyntä ja tarjonta; markkinatilanne. Ulosvuokrattujen kiinteistöjen vuokrahinta/m2/kk vaihtelee suuresti johtuen tilojen kunnosta ja sijainnista. Yleisesti kaupungin omistamien kiinteistöjen vuokratasoa on pidetty jonkin verran markkinahintatasoa alhaisempana.

Tilakeskus esittää, että ulosvuokratujen teollisuus-, liike- ja varastotilojen vuokria korotetaan 1.1.2016 lukien 2,5 %.

Päätösehdotus

Esittelijä

Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja, riitta.vaananen@mikkeli.fi

Teknisen lautakunnan jaosto esittää kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi tilakeskuksen ulosvuokrattujen teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistotilojen vuokrien tarkistamista 1.1.2016 alkaen 2,5 %:n yleiskorotuksella kuitenkin niin, että tapauskohtaisesti voidaan suorittaa markkinatilanteen ja asiakassuhteen edellyttämää harkintaa. Indeksiin ja muihin sopimusehtoihin sidotut vuokrat korotetaan sopimusehtojen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja, riitta.vaananen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus hyväksyy tilakeskuksen ulosvuokrattujen teollisuus-, varasto-, liike- ja varastotilojen vuokrien tarkistamisen 1.1.2016 alkaen 2,5 %:n yleiskorotuksella kuitenkin niin, että tapauskohtaisesti voidaan suorittaa markkinatilanteen ja asiakassuhteen edellyttämää harkintaa. Indeksiin ja muihin sopimusehtoihin sidotut vuokrat korotetaan sopimusehtojen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tilakeskus / Riitta Väänänen