Kaupunginhallitus, kokous 12.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 322 Irtisanoutuminen kiinteistöjohtajan virasta ja viran aukijulistaminen

MliDno-2015-2071

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kiinteistöjohtaja Riitta Väänänen on ilmoittanut kirjallisesti 5.10.2015 irtisanoutuvansa kiinteistöjohtajan virasta.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön mukaan eron kiinteistöjohtajan virasta myöntää kaupunginhallitus.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginahallitus päättää myöntää Riitta Väänäselle eron kiinteistöjohtajan virasta siten, että hänen virkasuhteensa Mikkelin kaupunkiin päättyy 31.12.2015.

Samalla kaupunginhallitus päättää julistaa kiinteistöjohtajan viran haettavaksi nykyisine tehtävineen ja oikeuttaa teknisen toimen päättämään yksityiskohtaisesta hakuilmoituksesta ja ilmoituksen julkaisemisesta.

Merkitään, että Jaakko Väänänen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Riitta Väänänen, henkilöstöpalvelut/Anne Ahonen, Tekninen toimi/Sari Helanen