Kaupunginhallitus, kokous 12.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 321 Eron myöntäminen Nina Kurjelle Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen

MliDno-2015-1971

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunnan varajäsen Nina Kurki on pyytänyt 23.9.2015 päivätyllä kirjeellä eroa johtokunnan varajäsenyydestä henkilökohtaisiin syihin vedoten.

Otavan Opiston liikelaitoksen johtosäännön (hyväksytty kv 8.12.2008 § 147) 3 §:n mukaan kaupunginhallitus valitsee omaa toimikauttaan vastaavaksi ajaksi Otavan Opiston johtokuntaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Johtokunnassa tulee olla edustettuna koulutuksen, verkkotoiminnan ja tulevaisuudentutkimuksen asiantuntemus. Yksi jäsenistä nimetään henkilöstön esityksestä.

Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunnan kokoonpano on seuraava:

1. Esa Tuupanen, erityisopettaja
2. Riia Marttinen, projektiassistentti
3. Kerttu Hakala, opiskelija, PJ
4. Satu Hasanen, yhteisöpedagogi
5. Leevi Pajunen, KTM, eläkeläinen, VPJ
6. Katariina Asikainen, FM, laivavirkailija
7. Erkki Takatalo, koulutuspäällikkö, Jyväskylän yliopisto
8. Petri Louhivuori, henkilöstön edustaja

Varajäsenet:
1. Juhani Palonen, VTM, johtaja
2. Veikko Myyryläinen, artesaani
3. Marja Pulkkinen, YTM, toimittaja
4. Noora Ruuth, maaseutuyrittäjä
5. Peter Malual, tulkki
6. Kati Kähkönen, osastonylilääkäri
7. Juha Nurmela, tutkimuspäällikkö, Tilastokeskus
8. Nina Kurki, henkilöstön edustaja

Henkilöstö on esittänyt Nina Kurjen tilalle varajäseneksi Taru Kekkosen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus myöntää Nina Kurjelle hänen pyytämänsä eron Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunnan varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen varajäseneksi Taru Kekkosen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginhallitus myönsi Nina Kurjelle hänen pyytämänsä eron Otavan Opiston liilelaitoksen johtokunnan varajäsenyydestä. Hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi kaupunginhallitus valitsi Taru Kekkosen.

Tiedoksi

Nina Kurki, Taru Kekkonen, Otavan Opiston johtokunta/Ulla Kettunen, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Kunnan Taitoa/palkat, kansliapalvelut