Kaupunginhallitus, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 263 Muut asiat

Päätös

Kaupunginhallitus

  • Keskusteli aluejohtokuntiin liittyvistä asioista.
  • Nostettiin esille asia Otavan johtokunnan puheenjohtajan asemasta.
  • Satu Taavitsainen esitti huolen päivähoidon maksujen ulosottoon joutumisesta.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat