Kaupunginhallitus, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 258 Mikkelin tyttölyseon senioreiden rahaston perustaminen

MliDno-2018-1339

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Tyttölyseon senioreiden puolesta Tiina Toivakka ja Arja Tiensuu ovat lähestyneet kaupunkia seuraavalla sähköpostilla:

”Mikkelin Tyttölyseon senioreiden perinteinen toiminta on koulumaailman ja yhteiskunnan muutosten myötä tullut tarpeettomaksi. Haluamme kuitenkin yhdistyksen perustoiminnan jäävän elämään ja siksi lahjoitamme jäljellä olevat osakkeet uuden Mikkelin Tyttölyseon senioreiden nimeä kantavaan rahastoon. Rahojen jakamisesta on ajateltu seuraavaa: emme halua itse olla päättämässä rahojen josta, vaan siirrämme vastuun koululle/opettajakunnalle ja rehtorille. Emme myöskään halua nimetä edustajaa rahaston kokouksiin. Varoja voidaan jakaa sekä itse pääomasta että tuotosta kuitenkin siten, että pääasiassa käytettäisiin osinkojen tuottoa esim. konsertteihin, elokuvaesityksiin ym. aineettomiin tarkoituksiin. Pääomaan voidaan koskea, jos koulu tarvitsee jotakin pysyvämpää, pois lukien kuitenkin peruskäyttöhankinnat. Kyseeseen voisi tulla esim. taiteen hankinta.”

Yhdistys on lahjoittanut Urheilupuiston koululle perustettavaan rahastoon osakepotin arvoltaan noin 16.000 €, osakkeet ovat Keskon osakkeita.

Rahaston sääntö on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää

  • perustaa Mikkelin Tyttölyseon senioreiden rahaston
  • hyväksyä ja vahvistaa Mikkelin Tyttölyseon senioreiden rahaston säännöt
  • valtuuttaa Mikkelin kaupungin talouspalvelut tekemään tarvittavat täytäntöönpanotoimet liittyen rahaston perustamiseen ja pääoman tallentamiseen.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat