Kaupunginhallitus, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 259 Kaupunginjohtajan lomat 2018

MliDno-2017-1321

Valmistelija

  • Sirpa Hyyryläinen, kaupunginjohtajan sihteeri, sirpa.hyyrylainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginjohtaja Timo Halosen vuosilomaoikeus lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2017-31.3.2018 on 38 päivää. Tämän lisäksi kaupunginjohtaja Halosella on käyttämättä lomavuoden 2017 vuosilomaa 10 päivää.

Kaupunginjohtaja Halonen esittää kesälomansa vahvistamista ajalle 9.7.-12.8.2018 (25 päivää).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Aholainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, markku.aholainen@live.com

Kaupunginhallitus vahvistaa kaupunginjohtaja Timo Halosen vuosiloman ajalle 9.7.-12.8.2018 (25 päivää).

Vuosilomasta 9.7.-22.7.2018 (10 päivää) vahvistetaan lomavuoden 2017 lomasta ja 23.7.-12.8.2018 (15 päivää) lomavuoden 2018 lomasta.

Lomavuoden 2018 vuosilomasta myöhemmin vahvistettavaksi jää 23 päivää.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Timo Halonen

Tiedoksi

Timo Halonen, Kunnan Taitoa Oy/palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat