Kaupunginhallitus, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 256 Kaupunginhallituksen lausunto Liikenne- ja viestintäministeriölle 3,5 GHz taajuusalueen toimilupien huutokaupasta

MliDno-2018-1191

Valmistelija

  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Mikkelin kaupungin lausuntoa 3,5 GHz taajuusalueen toimilupien huutokaupasta. Asia ja siihen liittyvä asetusluonnos ovat luonteeltaan hyvin teknisiä. Asetusluonnos itsessään on hyvin lyhyt. Kaupungin tietohallinto on ilmoittanut, ettei sillä ole asiaan lausuttavaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää ilmoittaa, ettei sillä ole asiassa lausuttavaa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Liikenne- ja viestintäministeriö

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat