Kaupunginhallitus, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 240 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 • Etelä-​Savon kampuskiinteistöt ky
  -​ yhtymäkokouksen pöytäkirja 17.5.2018
   
 • Etelä-​Savon maakuntaliitto
  -​ hallituksen pöytäkirja 21.5.2018
   
 • Etelä-​Savon sosiaali-​ ja terveyspalvelujen ky
  -​ hallituksen pöytäkirja 31.5.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat