Kaupunginhallitus, kokous 11.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 170 Selvitys energiaomistuksesta

MliDno-2020-952

Valmistelija

 • Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi

Kuvaus

Inspira Oy:n valmistelema energiaomistusselvitys on esitelty kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 4.5.2020. Selvityksen pohjalta voidaan arvioida energiaomistusjärjestelyjen vaihtoehtoja.

Inspira Oy:n tekemä, liitteenä oleva energiaomistusselvitys on salainen (Julkisuuslaki 24 pykälä 17. kohta).

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus käsittelee energiaomistusselvitystä ja antaa jatkovalmisteluohjeet omistajaohjausryhmälle (Arto Seppälä, Kirsi Olkkonen, Olli Miettinen, Timo Halonen ja Heikki Siira).

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään siten, että virkamiestyönä syvennetään vaihtoehtoja, jotka esitellään myöhemmin energiatyöryhmälle, jonka jälkeen asia tuodaan vielä valtuustoryhmien yhteiseen esittelytilaisuuteen. 

Jukka Pöyry esitti Jarno Strengellin kannattamana, että Mikkelin kaupunginhallitus merkitsee energiaselvityksen saaduksi ja toteaa, että jatkovalmistelua ei tässä vaiheessa aloiteta.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän täydennetystä esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän täydennettyä esitystä, äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattaat Jukka Pöyryn esitystä, äänestävät Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 Jaa-ääntä (Minna Pöntinen, Petri Pekonen, Kirsi Olkkonen, Soile Kuitunen, Armi Salo-Oksa, Pekka Pöyry, Juha Vuori, Arto Seppälä, Jyrki Koivikko) ja 2 Ei-ääntä (Jukka Pöyry, Jarno Strengell). 

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän täydennetty esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Merkitään, että Jarno Strengell ja Jukka Pöyry jättivät asiaan eriävät mielipiteensä. 

Eriävä mielipide

 • Jarno Strengellin eriävä mielipide:

  Vaikka Mikkelin kaupungilla on taloudellisia haasteita, niin energiaomistusten Suur – savon sähkön ja Etelä – savon energian myynti ei ole ajankohtainen. Kolmesta sadasta kunnasta noin 200 kuntaa teki vuonna 2018 alijäämäisen tuloksen ja noin 100 kuntaa on nostanut veroprosenttia kahden vuoden aikana, valtion tuet kunnille ovat osittain vasta suunnitelmissa.

  Esimerkiksi Etelä – savon energian osakkeiden myynti sijoittajalle nostaa todennäköisesti kaupunkilaisten sähkön- ja kaukolämmön hintaa. ESE:n ollessa kokonaan Mikkelin omistuksessa, osingot tulevat Mikkelille eivätkä sijoitusyhtiölle. Suur-savon sähkön omistusten myynti voi tarkoittaa sitä, että pääkonttori- ja osa työpaikoista siirtyy pois Mikkelistä, joka vähentää Mikkelin tuloja. Tässä vaiheessa Mikkelillä ei ole selkeää suunnitelmaa tai päätöstä mihin energiaomistuksen myynnistä saadut tulot käytettäisiin. Keskusteluissa on ollut myyntitulojen uudelleen sijoittaminen, joka ei auta Mikkelin talousahdinkoa. Kerran myytyä omistusta ei voi uudelleen myydä.


  Jukka Pöyryn eriävä mielipide:

  Päätöksen perusteeksi ei ole esitetty riittävästi ja riittävän selviä ja luotettavia laskelmia kaupungin talouden todellisesta tilasta ja sen lähivuosien kehityksestä.

  Ei myöskään ole esitetty selviä ja luotettavia vaihtoehtoisia toimintatapoja ja laskelmia kaupungin talouden tasapainottamiseen.

  Näin ollen perusteita jatkovalmisteluun ei ole.

  Mikkelin kaupunginhallitus merkitsee energiaselvityksen saaduksi ja toteaa, että jatkovalmistelua ei tässä vaiheessa aloiteta.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.

Käsitellyt asiat