Kaupunginhallitus, kokous 11.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 175 Mikkelin kaupungin edustajan nimeäminen Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiö sr:n nimeämisvaliokuntaan

MliDno-2020-974

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kyse on konserni- ja elinvoimajaoston toimivaltaan kuuluvasta asiasta, jaosto ei kuitenkaan ole koronapandemian aikana pitänyt kokouksia. Kaupungin hallintosäännön mukaisesti konserni- ja elinvoimajaosto toimii kaupunginhallituksen alaisuudessa, tästä johtuen kaupunginhallitus voi ottaa käsiteltäväkseen jaoston toimivaltaan kuuluvan asian.

--

Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiö sr perustettiin syksyllä 2018. Mikkelin kaupungilla oli merkittävä rooli säätiön perustamisessa. Säätiön sääntöjen mukaan Mikkelin kaupungilla on oikeus nimetä puolet hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenistä sekä tehdä esitys hallintoneuvoston puheenjohtajasta. 

Säätiön hallintoneuvosto on päättänyt, että säätiölle valitaan nimeämisvaliokunta ja laaditaan nimeämisvaliokunnan työjärjestys. 
Valiokunnan tehtävät ovat: 

  • hallintoneuvoston jäsenten valinnan valmistelu erovuoroisten jäsenten tilalle
  • hallituksen jäsenten valinnan valmistelu erovuoroisten jäsenten tilalle 
  • hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten palkkioperusteiden ja määrän valmistelu


Säätiön hallintoneuvoston kokous järjestetään 3.6.2020 ja siinä hyväksytään nimeämisvaliokunnan työjärjestys ja nimetään ensimmäinen valiokunta. 

Mikkelin kaupunkia pyydetään tekemään esitys nimeämisvaliokuntaan valittavasta kaupungin edustajasta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajan Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiö sr:n nimeämisvaliokuntaan

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi kaupungin edustajaksi Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiö sr:n nimeämisvaliokuntaan hallintojohtaja Ari Liikasen. 

Tiedoksi

Sodan ja rauhan keskus Muisti, nimetty edustaja

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.

Käsitellyt asiat