Kaupunginhallitus, kokous 11.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 174 Metsäsairila Oy:n yhtiökokous 12.5.2020

MliDno-2020-963

Valmistelija

 • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kyse on konserni- ja elinvoimajaoston toimivaltaan kuuluvasta asiasta, jaosto ei kuitenkaan ole koronapandemian aikana pitänyt kokouksia. Kaupungin hallintosäännön mukaisesti konserni- ja elinvoimajaosto toimii kaupunginhallituksen alaisuudessa, tästä johtuen kaupunginhallitus voi ottaa käsiteltäväkseen jaoston toimivaltaan kuuluvan asian.

--

Metsäsairila Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina 12.5.2020 klo 10.00 alkaen Metsäsairila Oy:n neuvotteluhuoneessa osoitteessa Arkistokatu 12, Mikkeli.

Yhtiökokouksen esityslistan mukaan kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

 • Toimitusjohtajan katsaus
 • Vuoden 2019 tilinpäätös käsittäen taseen, tuloslaskelman, vuosi- ja tilintarkastuskertomuksen
 • Vuoden 2019 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
 • Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto/tappio antaa aihetta
  • Hallitus esittää, että voitosta jaetaan osinkoa 6,06 euroa/osake, yhteensä 500 000 euroa.
  • Hallitus esittää, että tilikauden tulos siirretään edellisten tilikausien tulostilille.
 • Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 • Hallituksen jäsenten valinta ja toimikausi
  • Hallituksen nykyinen kokoonpano:
   • Olli Miettinen, pj
   • Jarmo Lautamäki, varapj
   • Tea-Tuulia Roos
   • Risto Pöntinen
   • Noora Ruuth
   • Pirjo Paananen
   • Markku Tiainen
 • Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet
 • Tilintarkastajien valinta

 

Kokouksen esityslista liitteineen on esityslistan oheismateriaalina.

Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan 20.6.2017 Metsäsairila Oy:n yhtiökokousedustajaksi teknisen johtajan ja varalle kaupunginlakimiehen.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee Metsäsairila Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen ajankohdan tiedoksi ja antaa kokousedustajalle tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tekninen johtaja Jouni Riihelä

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.

Käsitellyt asiat