Kaupunginhallitus, kokous 11.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 173 Koronavirusepidemian tilannekatsaus ja toimenpiteistä päättäminen

MliDno-2020-671

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Tekninen johtaja Jouni Riihelä esittelee kaupunginhallitukselle kaupungin toteuttamat toimenpiteet koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi sekä suunnitellut jatkotoimenpiteet.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tilannekatsauksen ja kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksen Mikkelin kaupungin koronapandemian vuoksi tehtyjen rajaustoimenpiteiden vaiheittainen purkaminen (7.5.2020 § 22).

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.

Käsitellyt asiat