Kaupunginhallitus, kokous 11.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 179 Kaupunginjohtajan lomat 2020

MliDno-2017-1321

Valmistelija

 • Sirpa Hyyryläinen, kaupunginjohtajan sihteeri, sirpa.hyyrylainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginjohtaja Timo Halosen vuosilomaoikeus lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2019-31.3.2020 on 38 päivää. Tämän lisäksi kaupunginjohtaja Halosella on vahvistamatta lomavuoden 2019 vuosilomaa 7 päivää ja koronavirustilanteen aiheuttamien työtehtävien vuoksi pitämättä jäänyt yksi lomapäivä (18.3.2020).

Kaupunginjohtaja Halonen esittää vuoden 2019 vuosilomien vahvistamista ajalle

 • 6.7.-15.7.2020 ( 8 päivää)
   

sekä lomavuoden 2020 vuosilomien vahvistamista ajalle.

 • 16.7-8.8.2020 (17 päivää).


Hallintosäännön 145 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Koska kyse on kaupunginjohtaja Timo Halosen omasta asiasta, asia tulisi käsitellä kaupunginhallituksen puheenjohtajan esittelystä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Arto Seppälä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, arto.seppala@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus vahvistaa kaupunginjohtaja Timo Halosen vuosilomat seuraavasti:

Lomavuosi 2019

 • 6.7.-15.7.2020 ( 8 päivää)
   

Lomavuosi 2020

 • 16.7-8.8.2020 (17 päivää).
   

Lomavuoden 2020 vuosilomasta jää myöhemmin vahvistettavaksi 21 päivää.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen ilmoitti olevansa esteellinen (oma asia) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.

Käsitellyt asiat