Kaupunginhallitus, kokous 11.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 151 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky
  - valtuuston pöytäkirja 16.4.2020
  - hallituksne pöytäkirja 23.4.3030
   
 • Vaalijalan ky
  - hallituksen pöytäkirja 22.4.2020
   
 • Nuorisovaltuuston pöytäkirja 27.4.2020
   
 • Markkinaoikeuden päätös nro 194/20, Dnro 2019/196 / 29.4.2020 Mikkelin kaupungin kaupunginhallituksen hankintapäätöksestä 3.6.2019 § 246
   
 • Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 5251/2/18 Lukio-opetuksen valitusosuutta koskevassa asiassa
   
 • Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 20/0210/2 Otavan Opiston johtokunnan puheenjohtajiston erottamista koskevassa kunnallisvalitus asiassa

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

   

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.

Käsitellyt asiat