Kaupunginhallitus, kokous 11.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 176 Etelä-Savon kaupunkien ja kuntien edustajat sekä kutsuntalääkärit kutsunnoissa vuonna 2020

MliDno-2020-642

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi
  • Sirpa Hyyryläinen, kaupunginjohtajan sihteeri, sirpa.hyyrylainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kyse on konserni- ja elinvoimajaoston toimivaltaan kuuluvasta asiasta, jaosto ei kuitenkaan ole koronapandemian aikana pitänyt kokouksia. Kaupungin hallintosäännön mukaisesti konserni- ja elinvoimajaosto toimii kaupunginhallituksen alaisuudessa, tästä johtuen kaupunginhallitus voi ottaa käsiteltäväkseen jaoston toimivaltaan kuuluvan asian.--

--

Etelä-Savon aluetoimiston toimeenpanemat kutsunnat järjestetään Mikkelissä 27.-30.10.2020 ja 2.-4.11.2020 kutsuntapaikkana Jalkaväkimuseo, Jääkärinkatu 6-8 sekä erikseen määrätyt 15.12.2020 paikkana Etelä-Savon aluetoimisto, Tyrjäntie 9, Rak. 3.

Etelä-Savon aluetoimisto pyytää Etelä-Savon kaupungin- ja kunnanhallituksia nimeämään kunnan/kaupungin edustajat (jäsen ja varajäsen) sekä kutsuntalääkärit vuoden 2020 kutsuntoihin.

Kutsuntalautakunnan jäseniä nimettäessä pyydetään ottamaan huomioon heidän mahdollinen esteellisyys niin, ettei kutsunnanalaisissa ole heidän lähisukulaisiaan.

Maavoimien esikunnan antaman suosituksen perusteella Etelä-Savon aluetoimisto esittää harkittavaksi, että kuntien/kaupunkien edustajiksi kutsuntalautakuntaan mahdollisesti nimettäisiin etsivää nuorisotyötä tekevä tai muutoin nuorison tunteva henkilö. Perusteena on, että edustaja tuntee pääosan kutsunnanalaisista ja kutsunnanalaisten mahdollisen tuen tarpeen arvioiminen on välitöntä.

Maavoimien esikunta suosittaa myös, että kunta/kaupunki järjestäisi kutsuntatiloihin lääkäreille tietoteknisen yhteyden terveydenhuollon tietojärjestelmään. Kyseisen tietojärjestelmäyhteyden avulla kutsuntatarkastuksia tekevä lääkäri saisi kutsuntapaikalla käyttöönsä kutsunnanalaisten ajantasaiset terveystiedot.

Lisäksi aluetoimisto pyytää kaupunkien ja kuntien hallituksia nimeämään kutsuntojen avajaistilaisuuteen tervehdyksen esittäjän aikaisempien vuosien tapaan.
Perinteinen kunnan/kaupungin tai seurakunnan tarjoama kahvitilaisuus kutsuvieraille pidetään heti avajaistilaisuuden jälkeen.

Vuonna 2019 kutsuntalautakunnassa olivat nuoriso-ohjaaja Antti Hynninen ja hänen varahenkilönään nuoriso-ohjaaja Janne Häyrinen.

Aiempina vuosina kaupunki on tarjonnut kahvit kutsuntatilaisuuksien osanottajille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus nimeää nuoriso-ohjaaja Antti Hynnisen Mikkelin kaupungin edustajaksi kutsuntalautakuntaan ja hänelle varahenkilöksi nuoriso-ohjaaja Janne Häyrisen. 

Kaupunginhallitus pyytää Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää nimeämään kutsuntalääkärin.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että kaupunki  tarjoaa kahvit Mikkelin kutsuntatilaisuuksien osanottajille.

Kaupungin tervehdyksen esittäjät kutsuntojen avaustilaisuuksiiin nimetään kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksellä myöhemmin.   

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon aluetoimisto, kutsuntalautakuntaan nimetyt edustajat, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, kaupunginjohtajan sihteeri Sirpa Hyyryläinen

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.

Käsitellyt asiat