Kaupunginhallitus, kokous 11.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 166 Esitys ryhmäperhepäiväkoti Piilopirtin ja avoimen päiväkoti Punapirtin lakkauttamisesta

MliDno-2020-773

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuuston päätöksen 18.6.2018 § 71 mukaan 7.5.2018 Kaupunkirakenneselvityksen Ykköskorin keinoissa yhtenä kohtana on ryhmäperhepäiväkotien lakkauttaminen ja lasten sijoittaminen päiväkoteihin.

Suksisepäntiellä sijaitseva Piilopirtti on kahdeksan paikkainen ryhmäperhepäiväkoti. Henkilöstöä on kaksi perhepäivähoitajaa sekä lapsen henkilökohtainen avustaja. Iltapäivisin lapset ja työntekijät ovat menneet Suksimäen päiväkodin pihalle, jotta Piilopirtin työntekijä on voinut lähteä töistä klo 16.30 ja Suksimäen työntekijät ovat ottaneet lapsista kasvatusvastuun loppupäiväksi. Varahoitaja on sijaistanut perhepäivähoitajien tasausvapaapäivinä.

Opintiellä sijaitsevassa avoimessa päiväkoti Punapirtissä on yksi lastenhoitaja ja 50 % avustaja. Avoimessa varhaiskasvatuksessa lapset käyvät huoltajineen. Heitä on ollut tammi-maaliskuussa 2020 päivässä keskimäärin 6-10 lasta ja 5-9 aikuista.

Piilopirtin vuosikustannukset vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan ovat 132 741 euroa, mikä tekee 16 593 €/lapsi. Vastaava päiväkotilapsen vuosikustannus vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan on 11 686 €/lapsi. Punapirtin vuosikustannukset ovat 116 156 euroa.

Uuden Kattilansillan päiväkodin myötä Piilopirttiä ja Punapirttiä ollaan lakkauttamassa 30.6.2020 mennessä. Molempien yksiköiden työntekijät yhtä eläköitymistä lukuun ottamatta ja Piilopirtin lapset siirtyvät uuteen Kattilansillan päiväkotiin. Myös avoimen varhaiskasvatuksen toiminta siirtyy Kattilansillan päiväkotiin.

Vanhemmille pidettiin kuulemistilaisuus 11.3.2020. Työntekijöiden YT- lain mukainen kuuleminen oli 5.3.2020. Vanhempien kuulemistilaisuudesta on kirjoitettu muistio, joka on liitteenä. Kuulemistilaisuudessa oli yksi vanhempi ja hän oli tyytyväinen uuden päiväkodin tulosta. Työntekijät ovat kertoneet halukkuudestaan siirtyä uuteen päiväkotiin. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että ryhmäperhepäiväkoti Piilopirtti ja avoin päiväkoti Punapirtti lakkautetaan 1.7.2020 alkaen.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että ryhmäperhepäiväkoti Piilopirtti ja avoin päiväkoti Punapirtti lakkautetaan 1.7.2020 alkaen.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Jarno Strengell ilmoitti olevansa esteellinen (intressijäävi) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.

Käsitellyt asiat