Kaupunginhallitus, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 262 Strategian toimenpiteiden analyysi osana talouden tasapainotusta

MliDno-2019-158

Valmistelija

  • Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuustossa 18.3.2019 § 35 (liite 3) aineistossa olleessa palvelusuunnitelmaesityksessä on lopussa korissa E nostettu esillepalvelusuunnitelmavalmistelussa linjaamattomia sopeutuskeinoja koskien hyväksyttyä Mikkelin kaupunkistrategiaa 2018-2021 sekä strategian toteutukseen liittyviä strategisia ohjelmia. Esityksen mukaan

  • kaupungin strategia on otettava uuteen tarkasteluun, kun talouden uudelleenohjelmoinnin linjaukset on tehty
  • kaupungin strategian ohjelmien toimenpiteistä osa soveltuu hyvin talouden uudelleenohjelmointiin ja tiukempi taloudenpito jopa edistää niitä, mutta osa edellyttäisi selkeitä taloudellisia satsauksia, jotka eivät liene realistisia
     

Asian tarkasteluun liittyvä tausta-aineisto on oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus keskustelee kaupunkistrategiaan kirjatuista tavoitteista ja toimenpiteistä suhteessa hyväksyttyihin palvelusuunnitelmalinjauksiin ja päättää asian mahdollisesta jatkovalmistelusta.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat