Kaupunginhallitus, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 256 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Minna Pöntinen ja Mali Soininen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti keskiviikkona 12.6.2019 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

   

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Minna Pöntinen ja Jarno Strengell. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat