Kaupunginhallitus, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 273 Muut asiat, kaupunginhallitus

Kuvaus

13.5.2019  kaupunginhallitus on nimennyt koulujen tilaselvitysryhmään hallituksen puheenjohtajiston ja kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtajat.

Päätös

Tekninen johtaja Jouni Riihelä kertoi kaupunginhallitukselle seuraavista asioista:

  • kerrostalotonttien toteutuneet kaupat ja vuokrasopimukset
  • kiinteistöhuollon sopimustilanne
  • tilaselvitys koulurakennuksiin liittyen


Jukka Savolainen kertoi kaupunginhallitukselle, ettei julkisuudessa esillä olleita väitteitä luottamushenkilön painostuksesta ole ilmennyt.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat