Kaupunginhallitus, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 274 Konsernirahoitus- ja takausperiaatteet (lisäpykälä)

MliDno-2019-1290

Valmistelija

  • Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi
  • Susanna Turunen, controller, susanna.turunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin voimassa olevat takausohjeet 15.6.2009 § 109. Kaupunki on suunnitellut konsernirahoituksen järjestämistä laajemmin, ja tässä yhteydessä myös em. takausohjeet päivitetään.

Mikkelin kaupunki lisää konserniyhtiöille annattavien lainojen määrää ja tarjoaa konserniyhtiöille rahoitusta. Konserniyhtiöiden rahoituksen tavoitteena on konsernin kokonaistaloudellisesti edullisempi rahoitus. Kaupunki saa lähtökohtaisesti edullisemmin rahoitusta markkinoilta kuin konserniyhtiöt, ja kaupungin edelleen rahoittaessa konserniyhtiöitä konsernin ulos maksamissa koroissa säästetään.

Alkuvaiheessa kaupunki tarjoaa konserniyhtiöille rahoitusta suurimpiin yli 2 miljoonan euron rahoitustarpeisiin. Mikäli konsernirahoitus osoittautuu toimivaksi, voidaan myöhemmin laajentaa konsernin rahoituspalvelua.

Kaupunki suorittaa vuosittain syksyllä kyselyn konsernirahoituksen mahdollisista tarpeista ja varautuu lainanottovaltuuksissa/varainhankinnassa ja lainanantovaltuuksissa konsernirahoitukseen. Konserniyhtiöt pyytävät konsernirahoitustarjoukset kaupunginhallitukselta. Tarjouspyynnöt voivat olla vaihtuvakorkoisia tai kiinteäkorkoisia. Kaupunki suojaa kiinteäkorkoisten lainojen osuudet omilla korkosuojauksilla.

Konsernilainojen hallinta suoritetaan Apollo-järjestelmällä ja laskutus Finance-järjestelmällä. Konsernilainojen myöntämisen edellytys on, että konserniyhtiön lainat ovat Apollo-järjestelmässä. Lainoille pyydetään vakuudet konserniyhtiöiltä. Kaupunki arvioi konsernilainojen riskejä Apollo-järjestelmällä, tilipäätöstiedoilla ja vakuuksilla, jotka vaikuttavat lainahinnoitteluun.

Konsernilainaprosessi

  1. Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuosittain lainanantovaltuudet kaupunginhallitukselle talousarvion yhteydessä
  2. Konserniyhtiö hakee lainatarjouksia kaupunginhallitukselta
  3. Kaupunginhallitus antaa konserniyhtiölle lainatarjoukset ja antaa kaupunginjohtajalle ja talousjohtajalle valtuudet tehdä lainasopimuksen tarjouksien tultua konserniyhtiöissä hyväksytyksi
  4. Talousjohtaja vastaa konsernilaina-asiakirjojen valmistelusta, vakuusjärjestelyistä ja hallinnoinnista sekä lainojen lyhennysten ja korkojen laskutuksesta, joita talouspalvelut hoitaa

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy konsernirahoitus- ja takausperiaatteet. Vuoden 2019 aikana tehdyt konsernilainaesitykset tuodaan erikseen valtuuston hyväksyttäviksi, koska lainan myöntäminen vaatii lisämäärärahan rahoitusosaan.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat