Kaupunginhallitus, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 266 Kaupunginhallituksen edustajat lautakunnissa ja johtokunnissa 2019-2021

MliDno-2017-1417

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 141 §:n mukaan muiden toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo-​ ja puheoikeus kaupunginhallituksen puheenjohtajalla,​ kaupunginjohtajalla,​ palvelualuejohtajilla oman palvelualueen toimielimissä ja kaupunginhallituksen määräämällä edustajalla, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielnten kokouksissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus nimeää edustajansa ja mahdollisen varaedustajansa seuraaviin lautakuntiin ja johtokuntiin vuosiksi 2019 -​ 2021:

  • Kasvatus-​ ja opetuslautakunta
  • Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
  • Kaupunkiympäristölautakunta
  • Mikkelin seudun ympäristölautakunta
  • Etelä-Savon pelastuslautakunta


Samalla kaupunginhallitus oikeuttaa

  • hyvinvoinnin-​ ja osallisuuden lautakunnan nimeämään edustajansa ja mahdollisen varaedustajan Anttolan,​ Haukivuoren,​ Mikkelin pitäjän,​ Ristiinan ja Suomenniemen aluejohtokuntiin,​
  • kasvatus-​ ja opetuslautakunnan nimeämään edustajansa ja mahdollisen varaedustajan Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokuntaan sekä
  • kaupunkiympäristölautakunnan nimeämään edustajansa ja mahdollisen varaedustajan Vesiliikelaitoksen johtokuntaan.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat