Kaupunginhallitus, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 268 Eron myöntäminen Markku Aholaiselle kaupunginvaltuuston valtuutetun luottamustehtävistä

MliDno-2017-2272

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Markku Aholainen on pyyttänyt eroa kaupunginvaltuuston valtuutetun luottamustehtävästä henkilökohtaisiin syihin vedoten.

Sosialidemokraattisen Mikkelin valtuustoryhmän 1. varajäsen on  Ulla Leskinen, joka nyt kutsutaan varsinaiseksi valtuutetuksi. Valtuustoryhmän 1. varajäseneksi siirtyy Hanne Vainio.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää Markku Aholaiselle hänen pyytämänsä eron kaupunginvaltuuston valtuutetun luottamustehtävästä ja toteaa, että hänen tilalleen valtuustoon kutsutaan Sosialidemokraattien Mikkelin valtuustoryhmän 1. varajäsen Ulla Leskinen.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat