Kaupunginhallitus, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 270 Eron myöntäminen Juuso Lahikaiselle kaupunginvaltuuston varavaltuutetun luottamustehtävästä

MliDno-2017-2272

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Juuso Lahikainen on pyyttänyt eroa kaupunginvaltuuston varavaltuutetun luottamustehtävästä henkilökohtaisiin syihin vedoten.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää Juuso Lahikaiselle hänen pyytämänsä eron kaupunginvaltuuston varavaltuutetun luottamustehtävästä ja toteaa, että Vihreän liiton neljä ensimmäistä varajäsentä ovat eron myöntämisen jälkeen seuraavat:
 

  1. Pekka Heikkilä
  2. Jukka Saikkonen
  3. Jarmo Lautamäki
  4. Ville Kakkonen


Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat