Kaupunginhallitus, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 269 Eron myöntäminen Juuso Lahikaiselle kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

MliDno-2017-1222

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen Juuso Lahikainen anoo eroa kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenyydestä henkilökohtaisiin syihin vedoten. 

Kasvatus- ja opetuslautaunnan kokoonpano toimikaudella 2017-2021on seuraava:

Varsinaiset jäsenet:

 1. Tikkanen Petri,​ työsuojeluasiantuntija,​ VPJ
 2. Vainio Hanne,​ vanerityöntekijä
 3. Hakkarainen Juha,​ linja-​autonkuljettaja
 4. Aho Eero,​ palomestari,​ insinööri
 5. Vauhkonen Saara,​ yhteisöpedagogi,​ opiskelija
 6. Yli-​Karro Ulla,​ terveydenhoitaja,​ Ttm
 7. Kolmisoppi Jenni,​ kieltenopettaja,​ FM
 8. Lahikainen Juuso,​ opiskelija
 9. Harmoinen Taina,​ projektipäällikkö,​ yrittäjä,​ PJ
 10. Strengell Janne,​ henkilöstöpäällikkö
 11. Pokkinen Kirsi,​ TtM


Henkilökohtaiset varajäsenet:

 1. Paakkari Artturi,​ asiakaspalvelija
 2. Orava Miika,​ koneenhoitaja,​ pääluottamusmies
 3. Hokkanen Outi,​ maatalouslomittaja,​ työsuojeluvaltuutettu
 4. Roos Tea-​Tuulia,​ sijoitusasiantuntija
 5. Särkkä Heidi,​ terveydenhoitaja
 6. Haavikko Harri,​ yrittäjä,​ KTM
 7. Nykänen Heikki,​ talonhoitaja,​ eläkeläinen
 8. Rautio Tiia,​ SOTE-​palveluasiantuntija
 9. Pakarinen Antti, diplomi-​insinööri
 10. Kiiski Marju,​ toimintakoordinaattori,​ yhteistöpedagogi,​ ylempi AMK
 11. Ronkanen Ville-​Tapio,​ insinööri (AMK),​ tuotantopäällikkö

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se myöntää Juuso Lahikaiselle hänen pyytämänsä eron kasvatus-​ ja opetuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat