Kaupunginhallitus, kokous 10.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Työllisyystoimikunnan jäsenten nimeäminen ajalle 1.1.2020-31.5.2021

MliDno-2017-1593

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Airas, kehityspäällikkö, merja.airas@mikkeli.fi

Kuvaus

Työllisyystoimikunnan perustaminen ajalle 1.9.2017-31.12.2019

Kaupungin työllisyysjaos on toiminut vuodesta 2010. Jaoksen jäsenet on nimetty kaupunginhallituksessa 2 vuodeksi. Nykyinen työllisyysjaos on tarkoituksenmukaista lakkauttaa ja perustaa tilalle työllisyystoimikunta ajalle 1.9.2017-31.12.2019. Perusteluna on tuleva kasvupalvelulaki ja siihen liittyvät toiminnat, Etelä-Savon sosiaali- ja terverspalveluiden kuntayhtymän toiminta (typ-palvelukeskus Reitti) ja maakuntahallinnon uudistus sekä kaupungin palvelurakenteen muutos.

Toimikunnan tehtävänä olisi kehittää alueen työllisyydenhoitoa. Toimikunnan tehtävänä olisi esittää toimenpiteitä kaupunginhallitukselle sekä toimia yhteistyössä eri työllisyyttä hoitavien tahojen kanssa. Toimikunnan tehtävänä olisi esittää työllisyysohjelman kautta elinkeino- ja työllisyysohjelman toimintaan tavoitteita ja vaikuttaa kaupungin talouteen ja elinvoimaan. Toimikunnan yksi perustehtävä olisi tulevan kasvupalvelulain soveltamisohjeiden käsittely kaupungin näkökulmasta.

Tulevaisuuden toimintamuutosten kannalta toimikunnan kokoonpanoa on tarkoituksenmukaista hieman tarkentaa ja uudistaa. Työllisyysjaoksessa on ollut kaksi kaupunginhallituksen edustajaa. Toiminnan kannalta edustus voisi olla kolme jäsentä.

Työllisyydenhoitoon kuuluu myös koko konserni. Tämä on huomioitu osittain työllisyystoimikunnan kokoonpanoesityksessä.

Nykyinen työllisyysjaoksen kokoonpano on seuraava:

 • Pekka Patama, palvelupäällikkö, puheenjohtaja, kaupunki
 • Armi Salo-Oksa, kaupunginhallituksen edustaja, kaupunki
 • Markku Turkia, kaupunginhallituksen edustaja, kaupunki
 • Harri Lankinen, toiminnanjohtaja, Mikkelin Toimintakeskus ry.
 • Sirkka Rytkönen, toimiston johtaja, Te-toimisto
 • Juha Kauppinen, toimitusjohtaja, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
 • Niina Haapiainen, johtava sosiaalityöntekijä, Etelä-Savon sosiaali- ja terverspalveluiden kuntayhtymä
 • Heli Hänninen, asiakaspalvelupäällikkö, kaupunki
 • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori,  kaupunki
 • Merja Airas, kehityspäällikkö, sihteeri, kaupunki

Työllisyystoimikunnan kokoonpanoksi esitetään:

 • puheenjohtaja:  vs. palvelupäällikkö Helena Skopa
 • varapuheenjohtaja: hallintojohtaja Ari Liikanen
 • sihteeri: kehityspäällikkö Merja Airas, varajäsen työnsuunnittelija, projektipäällikkö Pia Korkka
 • jäsenet: 
  • strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen, varajäsen talousjohtaja Heikki Siira
  • konsernitarkastaja Aleksi Paananen
  • hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen
    
 • kaupunginhallituksen edustajat 
  • kolme jäsentä ja varajäsenet
    
 • Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy   
  • jäsen ja varajäsen
    
 • Etelä-Savon TE-toimisto             
  • jäsen ja varajäsen
    
 • Etelä-Savon sosiaali- ja terverspalveluiden kuntayhtymä  
  • johtava sosiaalityöntekijä Niina Haapiainen ja varajäsen
    
 • Mikkelin Toimintakeskus ry.         
  • toiminnanjohtaja Harri Lankinen ja varajäsen
    
 • Etelä-Savon Koulutus Oy             
  • jäsen ja varajäsen
    
 • Kaakkois-Suomen Ammattkorkeakoulu Oy
  • jäsen ja varajäsen

Työllisyystoimikunnan kokouksiin kutsutaan jäsenten lisäksi aiheen mukaisesti asiantuntijoita.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lakkauttaa työllisyysjaoksen ja samalla perustaa työllisyystoikunnan vuosiksi 2017-2019 edellä esitetyllä tavalla ja nimeää työllisyystoimikuntaan esityt henkilöt sekä nimeää siihen kolme kaupunginhallituksen jäsentä.

Lisäksi kaupunginhallitus pyytää Mikkeiin kehitysyhtiö Miksei Oy:tä, Etelä-Savon TE-toimistoa, Etelä-Savon Koulutus Oy:tä ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:tä nimeämään jäsenen ja varajäsenen sekä Etelä-Savon sosiaali- ja terverspalveluiden kuntayhtymää nimeämään varajäsenen johtavalle sosiaalityöntekijälle. 

Päätös

Hyväksyttiin. Kaupunginhallitus nimesi  työllisyystoimikuntaan jäseniksi Pekka Pöyryn, Armi Salo-Oksan ja Soile Kuitusen.

Valmistelija

 • Helena Skopa, helena.skopa@mikkeli.fi
 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Työllisyystoimikunnan tehtävänä on kehittää alueen työllisyydenhoitoa ja kaupungin työllisyyspalveluiden roolia osana sitä. Toimikunnan tehtävänä on esittää toimenpiteitä kaupunginhallitukselle sekä toimia yhteistyössä eri työllisyyttä hoitavien tahojen kanssa. Toimikunnan tehtävänä on esittää työllisyysohjelman kautta tavoitteita ja vaikuttaa kaupungin työllisyysasioihin ja sitä kautta elinvoimaan.Työlliyystoimikunnan jäsenet on nimetty kaupunginhallituksessa 2 vuodeksi.

Työllisyystoimikunta on tällä hetkellä nimetty 31.12.2019 saakka. Jos työllisyyden kuntakokeilu toteutuu, Mikkelin kaupungin työllisyydenhoito tulee rakentumaan täysin kokeilun ympärille ja näin ollen ei ole tarkoituksenmukaista ylläpitää sekä työllisyystoimikuntaa, että kokeilun ohjausryhmä vaan sulauttaa nämä yhdeksi suuremmaksi kokonaisuudeksi.

Nykyinen työllisyystoimikunnan kokoonpano on seuraava;

 • Helena Skopa vt. palvelupäällikkö, puheenjohtaja, kaupunki
 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, varapuheenjohtaja, kaupunki
 • Harri Lankinen,  toiminnanjohtaja, Mikkelin Toimintakeskus ry
 • Hanna Makkula, TE-toimiston johtaja
 • Pirjo Kirvesmies, palvelupäällikkö, ESSOTE
 • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori,  kaupunki
 • Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, kaupunki
 • Kristiina Leppänen, toimistosihteeri, kaupunki
 • Armi Salo-Oksa, kaupunginhallituksen, edustaja
 • Pekka Pöyry, kaupunginhallituksen, edustaja
 • Soile Kuitunen, kaupunginhallituksen, edustaja
 • Arja Seppänen, toimitusjohtaja, Esedu
 • Juha Kauppinen, toimitusjohtaja, Miksei
 • Heikki Siira, talousjohtaja, kaupunki


Työllisyystoimikunnan kokoonpanoksi vuosille 2020-2021 esitetään:

 • puheenjohtaja:  vt. palvelupäällikkö Helena Skopa
 • varapuheenjohtaja: hallintojohtaja Ari Liikanen
 • sihteeri: toimistosihteeri Kristiina Leppänen, varajäsen työnsuunnittelija Pia Korkka

Jäsenet;

 • Kaupunginhallituksen edustajat 
  • kolme jäsentä
 • Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy   
  • jäsen ja varajäsen
 • Etelä-Savon TE-toimisto             
  • jäsen ja varajäsen
 • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä  
  • jäsen ja varajäsen
 • Mikkelin Toimintakeskus ry.         
  • jäsen ja varajäsen
 • Etelä-Savon Koulutus Oy             
  • jäsen ja varajäsen


Työllisyystoimikunnan kokouksiin kutsutaan jäsenten lisäksi aiheen mukaisesti asiantuntijoita.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus nimeää kaupungin ja kaupunginhallituksen edustajat työllisyystoimikuntaan. Lisäksi kaupunginhallitus pyytää Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:tä, Etelä-Savon TE-toimistoa, Etelä-Savon Koulutus Oy:tä ja  Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymää nimeämään jäsenen ja varajäsenen työllisyystoimikuntaan. 

Kaupunginhallitus päättää lakkauttaa työllisyystoimikunnan ja perustaa samalla työllisyyden kuntakokeilun strategisen ohjausryhmän edellyttäen, että kokeilu toteutuu suunnitellusti. Strategista ohjausryhmää täydennetään seuraavilla kumppaneilla;

 • Kela            
  • jäsen ja varajäsen
 • Mikkelin kokeiluun osallistuvat kunnat; Juva, Puumala, Hirvensalmi, Kangasniemi ja Mäntyharju            
  • jäsen/jäsenet ja varajäsen/varajäsenet tai ko. kuntien valitsemat yhteiset edustajat

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi työllisyystoimikuntaan 

 • kaupungin edustajiksi Helena Skopan, Ari Liikasen ja Arja Väänäsen
 • kaupunginhallituksen edustajiksi Armi Salo-Oksan, Soile Kuitusen ja Pekka Pöyryn


Lisäksi kaupunginhallitus päätti pyytää Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:tä, Etelä-Savon TE-toimistoa, Etelä-Savon Koulutus Oy:tä ja  Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymää nimeämään jäsenen ja varajäsenen työllisyystoimikuntaan. 

Muilta osin päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Nimetyt edustajat, työllisyyspalvelut, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Etelä-Savon TE-toimisto, Etelä-Savon Koulutus Oy, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky

Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.