Kaupunginhallitus, kokous 10.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:

  • Mikkelin seudun ympäristölautakunta 22.1.2020
  • Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 22.1.2020
  • Kasvatus- ja opetuslautakunta 23.1.2020
  • Kaupunkiympäristölautakunta 28.1.2020
  • Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia 28.1.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.