Kaupunginhallitus, kokous 10.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Kaupunginhallituksen lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle asiassa 0039/20/2299 (Mikkelin lukion Ristiinan toimipisteen lakkauttaminen)

MliDno-2019-1494

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginvaltuuston päätöksestä Mikkelin lukion Ristiinan toimipisteen lakkauttamisesta (kaupunginvaltuusto 9.12.2019 § 150) on jätetty valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valituksia tuli yhteensä kaksi. Valituksissa on vaadittu Ristiinan toimipisteen lakkauttamista koskevan päätöksen kumoamista. Hallinto-oikeus on pyytänyt valitusten johdosta Mikkelin kaupunkia antamaan lausunnot. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle liitteenä olevan lausunnon asiassa 0039/20/2299.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa. 

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Kirsi Olkkonen esitti Pekka Pöyryn kannattamana seuraavaa:

"Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt 10.1.2020 lähetetyllä lähetteellä, vastaanotettu 13.1.2020, Mikkelin kaupungilta vastausta 9.12.2019 valtuuston päätökseen lakkauttaa Mikkelin Ristiinan lukion toimipiste, vastaukset on pyydetty viimeistään 10.2.2020.

Koska vastaus on mennyt viimeiseen mahdolliseen vastauspäivään, tulee kh:n pyytää vastauksessaan hallinto-oikeutta kiirehtimään asian käsittelyä.Yhteishaun paikat tulee olla yhteisvalintajärjestelmässä 14.2.2020. On tärkeää, että kuntalaisilla on luottamus päätöksentekoon ja päätöksille riittävästi aikaa. On esitetty, että jatkuva haku on mahdollista myös lukio-opiskelijoille, vaikka se on tarkoitettu vain ammattiopistoille. OPH: n edustajan mukaan tämmöisessä erikoisessa tilanteessa, tämä on lähinnä käytettävissä oleva reitti. Opiskelijoiden oikeusturvan kannalta tämän tulee olla varma tieto ja kirjallisena kh:n päätöksessä, jos hallinto-oikeuden päätös on valituksen tekijöille myönteinen, tulee lukion paikat olla käytettävissä Ristiinassa, kasvatus-ja opetuslautakunnan 23.1.2020 päätöksen mukaan. Päätöksien tulee perustua varmaan tietoon. Valtuuston päätös 9.12.2019 ei ole lainvoimainen, asiasta on tehty kaksi valitusta hallinto-oikeuteen, yhteishaku alkaa 14.2.

Mikkelin kaupungin tulee tehdä kaikkensa, että päätökset menevät oikein kuntalaisten kannalta, siksi hallinto-oikeuteen tulee laittaa asian käsittelyn ja päätöksien kiirehdintäpyyntö 14.2.2020."

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattaat Kirsi Olkkosen esitystä, äänestävät Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Olli Miettinen, Minna Pöntinen, Soile Kuitunen, Jyrki Koivikko, Mali Soininen, Arto Seppälä), 3 ei-ääntä (Petri Pekonen, Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry) ja kaksi tyhjää ääntä (Jarno Strengell, Jukka Pöyry).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. 

Eriävät mielipiteet muutosesityksen mukaisilla perusteilla jättivät Petri Pekonen, Pekka Pöyry ja Kirsi Olkkonen. 


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.