Kaupunginhallitus, kokous 10.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 • Etelä-Savon kampuskiinteistöt ky
  - yhtymäkokouksen pöytäkirja 17.12.2019
  - hallituksen pöytäkirja 22.1.2020
   
 • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut ky
  - hallituksen pöytäkirja 16.1.2020
  - valtuuston pöytäkirja 23.1.2020
   
 • Vaalijalan ky
  - hallituksen pöytäkirja 22.1.2020
   
 • Työ- ja elinkeinoministeriön asettamispäätös 16.1.2020 Kaupunkipoliitikan yhteistyöryhmästä. Päätös oheismateriaalina.
   
 • Etelä-Savon maakuntaliitto
  - maakuntahallituksen pöytäkirja 27.1.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

   

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.