Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 31.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Kasvatus- ja opetusjohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 6 Irtisanoutuminen koulunkäyntiavustajan tehtävästä 1.1.2019 alkaen/Varjo Anu, 22.01.2019
§ 7 Päätös Emmi Nurmen ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan virkaan ajaksi 28.1. - 31.7.2019, sijoituskouluna Rantakylän yhtenäiskoulu, 22.01.2019
§ 11 Irtisanoutuminen Mikkelin kaupungin koulunkäyntiavustajan tehtävästä 1.3.2019 alkaen/Koistinen Jeremia, 24.01.2019

Varhaiskasvatusjohtaja
§ 10 Tiihonen Eija, määräaikainen tehtäväsiirto lastentarhanopettajan sijaiseksi ajalle 1.1.-31.7.2019, 15.01.2019
§ 11 Ulla Nyberg, palkkaaminen lastentarhanopettajan vakinaiseen tehtävään  21.1.2019 alkaen, 15.01.2019
§ 12 Pappila Satu, palkkaaminen lastentarhanopettajan sijaiseksi ajalle 1.1.-7.8.2019, 16.01.2019
§ 13 Tirranen Eeva-Liisa, siirtyminen perhepäivähoitajan tehtävään ryhmäperhepäiväkoti Peipposiin (ent. Varapesä) 1.1.2019 alkaen, 16.01.2019
§ 16 Iivanainen Kirsi, tehtäväsiirto kiertävän lastenhoitajan tehtävään varahenkilöstöön 1.1.2019 alkaen, 16.01.2019
§ 17 Paunonen Heidi, tehtäväsiirto lastenhoitajan tehtävään Rantakylän päiväkotiin 1.1.2019 alkaen toistaiseksi, 16.01.2019
§ 18 Lindholm Jaana, palkkaaminen lastentarhanopettajan tehtävään 1.2.2019 alkaen toistaiseksi, 17.01.2019
§ 19 Ulla Nyberg, palkkaaminen lastentarhanopettajan vakinaiseen tehtävään  21.1.2019 alkaen, 17.01.2019
§ 25 Tiihonen Sanna, palkkaaminen lastentarhanopettajan sijaiseksi ajalle 10.1.-31.7.2019, 23.01.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, sivistysjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.