Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 31.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuspäätökset 2019/kasvatus- ja opetuslautakunta

MliDno-2019-207

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt Mikkelin kaupungille seuraavat tiedot liittyen vuoden 2019 valtionosuus-/rahoituspäätöksiin

  • Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös esi- ja perusopetuksen yksikköhinnoista vuodelle 2019/liite 1
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinnasta ja ohjaustuntien laskennallisista määrästä vuonna 2019/liite 2
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnilla käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, reksiteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2019, Laskelma kunnan omarahoitusosuuden muodostumisesta vuodelle 2019 ja Kaikkiin edellä oleviin päätöksiin liittyvä oikaisuvaatimusosoitus 10/091/2016/liite 3.

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuspäätöksen mukainen maksu maksetaan valtiovarainministeriön kautta ja se on yhdistetty kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta säädetyn lain mukaisesti kaupungille tuleviin maksuihin, liite 4 Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna 2019.

Lisäksi liitteenä 5 Valtionosuus/Rahoitussovellus 2019 Opetus- ja kulttuuritoimi 17.12.2018 raportti VOS 6SL19 ”Yksityiskohtainen laskelma käyttökustannuksiin myönnetystä valtionosuudesta/rahoituksesta (euroa) vuodelle 2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää, että kaupunginhallitus tekee oikaisuvaatimuksen koskien lukiokoulutuksen (aikuisten oppimäärä) valtionosuusrahoitusta. Aikuisten lukiokoulutuksen valtionosuuteen ei ole liitteen 5 mukaisesti huomioitu Mikkelin kaupungin Nettilukion (oppilaitostunnus 00618) lukiolaisia.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Hanna-Noora Hurri ja Markku Aholainen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talouspalvelut/talousjohtaja

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.