Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 31.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Nuorisovaltuuston edustajan läsnäolo- ja puheoikeus kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksissa

MliDno-2017-1449

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 141 §:n mukaan esimerkiksi nuorisovaltuuston edustajien puhe- ja läsnäolo-oikeudesta toimielimen kokouksissa päättää asianomainen toimielin. Nuorisovaltuuston edustajalle on annettu puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksiin vuodesta 2002.

Nuorisovaltuusto on nimennyt edustajakseen Juho Wariksen ja hänen varalle Jan-Peter Kauppisen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa nuorisovaltuuston edustajalle puhe- ja läsnäolo-oikeuden kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksissa. Nuorisovaltuuston edustajaksi merkitään Juho Waris ja varalle Jan-Peter Kauppinen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Juho Waris, Jan-Peter Kauppinen, nuorisovaltuusto

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.